Allahummarhamna Bil Quran Lengkap Latin Dan Terjemah

Allahummarhamna bil quran

allahummarhamna bil quran
imgrum.org

Diantara ketaatan yang paling mulia dan ibadah serta taqarrub yang paling agung yang semestinya dijalankan oleh seorang muslim adalah berdo’a, karena di dalam do’a tersebut terkandung rasa pengakuan terhadap kebesaran Allah Yang Maha Menciptakan dan kekuatanNya, serta kekayaanNya, juga kekuasaanNya.

Allahummarhamna bil quran Ya Robb

 

Do’a Setelah Membaca Al-Qur’an “Allahummarhamna Bil Quran

allahummarhamna bil quran

Allahummarhamna bil quran

waj’alhulana imama wa nuro

wa huda wa rohmah

Allahuma dzakkirna minhuma nasina

Wa ‘alimna minhuma jahilna

Warzuqna tilawatahu

Ana allayli wa athro fannahar

Wa’alhulana hujjatayya robbal’alamin

Allahummarhamna bil quran Ya Allah

 

Terjemah Do’a Allahummarhamna Bil Quran

Ya Allah rahmatilah kami dengan al Qur’an. Jadikan ia imam kami, cahaya, petunjuk dan

rahmat bagi kami. Ya Allah ingatkanlah kami apa yang kami lupa dan ajarkan bagi kami

apa yang kami jahil. Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang

malamnya dan sepanjang siangnya. Jadikanlah ia perisai kami. Wahai Tuhan sekalian

alam.

Allahummarhamna bil quran

Adab Berdo’a

pray
1loveislam.com

Di dalam do’a juga terkandung kerendahan seorang hamba dan kebutuhannya di hadapan Tuhannya yang Mahapencipta dan Mahatinggi. Allah swt telah memerintahkan kita untuk berdo’a dan Dia telah menjanjikan untuk mengabulkan permohonan kita.

Firman Allah Ta’ala:

allahummarhamna bil quran

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. QS. Al-Baqarah: 186.

 

Dari Abi Hurairah ra berkata: Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang senang agar Allah mengablkan baginya pada saat kritis dan bencana maka hendaklah dia memperbanyak do’a pada kondisi lapang”.

 

Di antara manusia ada yang diberikan oleh Allah karunia yang luas namun mereka tidak bersykur namun mereka tetap angkuh dan sombong. Allah berfirman tentang orang-orang seperti ini:

allahummarhamna bil quran

 

Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”. QS. Gafir: 60

 

Di antara mereka adalah kaum mu’minin yang mengetahui kekuasaan Tuhan mereka dan mereka meyakini bahwa tidak ada kebahagiaan dan kemenangan di dunia akherat kecuali dengan Allah. Allah berfirman memuji mereka:

 allahummarhamna bil quran

Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas[. dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada kami. QS. AL-Anbiya’: 90

 Allahummarhamna bil quran, aamiin

Keutamaan Berdo’a

Nabi saw menjelaskan keutamaan berdo’a bagi umatnya di dalam sebuah sabda beliau:Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain do’a”. Dan dari Anas dia berkata: Nabi saw bersabda: sering-seringlah menyebut asma Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Mulia”.

Allahummarhamna bil quran

Pertama Dengan Asma Allah

Nabi saw menjelaskan di dalam sabdanya bahwa sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla senang terhadap seorang hamba yang banyak berdo’a dan sikap yang memelas dan memaksa. Seorang penyair berkata:

 adab do'a tilawah allahummarhamna bil quran

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus…”. QS.Al-Bayyinah: 5

 Allahummarhamna bil quran

Kedua: Hendaklah Seorang Hamba Tidak Tergesa-gesa Dalam Mengharap Terkabulnya Do’a

Sebab Allah swt lebih mengetahui apa yang lebih maslahat bagi hambaNya, dan tidaklah seseorang berdo’a kecuali Allah akan memberikan dan mengabulkan permohonannya baik dengan diberikan apa yang mintanya, atau dengan dipalingkan darinya keburukan yang sebanding dengan do’anya atau akan disimpankan baginya dengan do’a tersebut pahala di akherat.

 

Sebgaimana yang dijelaskan di dalam hadits yang shahih dari nabi saw4, oleh karena itulah Nabi saw melarang orang yang tergesa-gesa dalam berdo’a. Dari Abi Hurairah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Salah seorang di antara kalian akan dikablkan do’anya selama dia tidak tergesa-gesa, dia berkata: Aku telah memohon namun do’aku tidak dikabulkan “.

 Allahummarhamna bil quran

Keempat: Agar Hati Orang Yang Berdo’a Hadir Saat Dirinya Berdo’a

Hatinya mengahadap kepada Allah saat dirinya bermunjat kepadaNya dengan penuh kekhusyu’an dan ketenangan dan yakin kalau do’anya akan dikabulkan. Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Berdo’alah kepada Allah dan yakinlah bahwa do’a kalian dikabulkan oleh Allah, dan ketahuilah bahwa Allah tidak menerima do’a orang yang hatinya lalai dan lupa”.

 

Kelima: Bertaqwa Kepada Allah Dengan Menjalankan Ketaatan Dan Menjauhi Kemaksiatan

Firman Allah Ta’ala:

al-rad 11 allahummarhamna bil quran

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. QS.Al-Ra’d:11

Allahummarhamna bil quran

 

Keenam Menjahui Makanan Haram

Kita harus menyadari bahwa di antara perbuatan paling utama yang bisa menghalangi terkabulnya do’a adalah memakan makanan yang haram, namaun sangat menyedihkan bhawa banyak di antara kita yang tidak memperhatikan masalah ini

 

Dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Akan datang kepada manusia suatu masa di mana seseorang tidak menghiraukan dengan apakah dia mengambil hartanya apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram”.

 

Penutup

Para ulama telah menyebutkan beberapa adab di dalam berdo’a dan hal tersebut telah mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Maka hendaklah bagi seorang hamba untuk menggali dan mengamalkannya. Di antara adab tersebut adalah agar orang yang berdo’a tersebut memulai do’anya dengan mengucapkan pujian dan pujaan kepada Allah dengan segala pujian yang dimilikiNya.

 

Kemudian mengucapkan shlawat dan salam kepada Nabi saw, meminta dengan tekad yang kuat maka janganlah dia berdo’a dengan mengatakan: Ya Allah jika Engkau menghendaki maka ampnilah diriku dan yang sepertinya. Dan hendaklah dia mengangkat tangannya saat berdo’a sambil menghadap ke kiblat dan dalam keadaan suci, serta berdo’a dengan mengakui semua dosa-dosanya dan karunia Allah atas dirinya.

 

Dan Nabi saw memilih do’a-do’a yang mengandung makna gelobal pada saat beliau berdo’a. Beliau berdo’a dengan do’a ini:

doa sapu jagat

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. QS. Al-Baqarah: 201

 Allahummarhamna bil quran , aamiin aamiin ya Robbal ‘alamin

 

Hafidz Yusuf

 

Referensi:

Al-Qur’an doa’(  Allahummarhamna bil quran )

Islamhouse.com

Orgawam.wordpress.com

Islamicacademy.org

Adab Berdo’a: Dr. Amin Abdullah Asy-Syaqawy 1430

 

4 thoughts on “Allahummarhamna Bil Quran Lengkap Latin Dan Terjemah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *